Науково-практична програма Форуму реалізується в рамках VII МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України»


 

Науково-практична програма Форуму реалізується в рамках VII МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», який внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2018 році» (стор.7)

 

Напрям: «Організація і управління

охороною здоров’я»

 

Щорічна конференція з міжнародною участю

«Організація і управління охороною здоров’я 2018»

 

Дата та час проведення:

25 квітня 2018 року 12.00-17.30

Місце проведення:

м. Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон №1, зал № 4

Організатори:

Кафедра управління охороною здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика, Компанія LMT

Модератор:

Олександр Костянтинович Толстанов, д.м.н., проректор з науково-педагогічної роботи НМАПО імені П. Л. Шупика, проф. каф. управління охороною здоров'я

 

ПРОГРАМА*

 

12.00-12.20

Привітання учасників конференції від народного депутата України, заступника голови комітету ВР України з питань охорони здоров’я, голови наглядової ради НМАПО імені П. Л. Шупика Ірини Володимирівни Сисоєнко

Привітальне слово від президента Національної академії медичних наук України, академіка НАМН України, професора, доктора мед. наук Віталія Івановича Цимбалюка

Привітання від ректора НМАПО імені П. Л. Шупика, академіка НАМН України, професора, доктора мед. наук Юрія Васильовича Вороненка

12.20-12.35

Досвід організації моніторингу системи управління якістю діяльності НМАПО імені

П. Л. Шупика як засіб підвищення ефективності використання стандарту ISO 9001:2015 та моделі ділової досконалості EFQM

Толстанов О.К., д.м.н., проректор з науково-педагогічної роботи НМАПО імені П. Л. Шупика, проф. каф. управління охороною здоров'я

12.35-12.50

Реалізація засад громадського здоров’я в підготовці управлінців сфери охорони здоров’я в Україні

Михальчук В.М., д.м.н., зав. каф. управління охороною здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика, Хоменко І.М. д.м.н., зав. каф. громадського здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика, Нестерець О.Л. к.м.н., ст. викл. управління охороною здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика

12.50-13.10

Структура та функції  системи громадського здоров’я регіонального рівня

Слабкий Г.О., д.м.н., проф.,  зав. каф. громадського здоров’я Ужгородського національного університету, Миронюк І.С., д.м.н., доц., декан факультету здоров’я та фізичного виховання Ужгородського національного університету, Качала Л.О., к.м.н., доц. каф. громадського здоров’я Ужгородського національного університету

13.10-13.25

Медико–соціальні площини превентивного виховання молоді щодо вживання психоактивних речовин

Любінець О.В., д.м.н., проф., зав. каф. організації і управління охороною здоров’я ЛНМУ ім. Данила Галицького, Чемерис Н.М., магістр державного управління, ас. каф. організації і управління охороною здоров’я  ЛНМУ ім. Данила Галицького

13.25-13.40

Медико-демографічна ситуація: чому Україна не потрапила до 50 найздоровіших країн світу? 

Рингач Н.О., д.н.д.у., проф. каф. управління охороною здоров'я, головний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, Власик Л.Й., ас. каф. соціальної медицини та організації охорони здоров’я Буковинської медичної академії

13.40-14.00

Моральні та етичні засади медичної професії. Запровадження відзнаки за

професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона»

Князевич В.М., Голова Поважної ради «Ордену Святого Пантелеймона», міністр охорони здоров’я України (2007-2010)

14.00-15.00

ПЕРЕРВА

15.00-15.20

Місце і роль спеціалізованих інформаційних систем на сучасному етапі реформування системи охорони здоров’я та побудові e-Health в Україні

Терентюк В.Г., директор проектів з інформатизації закладів охорони здоров’я, к.м.н., фахівець з УОЗ, ТОВ «АЛТ Україна ЛТД»

15.20-15.35

Реалії та нові перспективи глобальних витрат на охорону здоров'я для забезпечення універсального доступу до медичного обслуговування

Шевченко М.В., д.м.н., доц., викладач ШКОЛИ охорони здоров’я Національного університету «Києво-Могилянська академія»

15.35-15.55

Особливості розробки системи управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO

9001:2015 у закладах охорони здоров’я в умовах їх автономізації

Котуза А.С., д.м.н., проф., керівник Центру науки, організації контролю якості та безпеки

медичної діяльності Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами,

консультант із питань впровадження системи управління якістю та аудитор систем

якості за ISO 9001, ISO 1348

 

15.55-16.20

Презентація МІС eHealth для головних лікарів ЗОЗ

Олійник РостиславТОВ "Роял Інтеграція" Асоціація eHealth в Україні

16.20-16.35

Управління ризиками безпеки життєдіяльності в сучасних умовах

Волянський П.Б., начальник Інституту державного управління у сфері цивільного захисту, д.н.держ.упр., доцент

16.35-16.55

Єдиний медичний простір та медичне забезпечення військовослужбовців

Жаховський В.О., к.н.держ.упр., доц., провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу організації медичного забезпечення Науково-дослідного інституту проблем військової медицини Української військово-медичної академії

16.55-17.15

Перспективи використання системи цивільної охорони здоров’я для потреб медичного забезпечення військовослужбовців

Лівінський В.Г., к.м.н., науковий співробітник науково-дослідного відділу організації медичного забезпечення Науково-дослідного інституту проблем військової медицини Української військово-медичної академії, Ясінський В.П., старший викладач факультету психології Львівського державного університету внутрішніх справ МВС України

17.15-17.30      ВРУЧЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ

Участь у науково-практичних заходах Конгресу на безоплатній основі!

*У програмі можливі зміни та доповнення

 

 

Метки: ,