Документація по тегам


Змінна Опис Приклад
     
[ClinicRegistrationData.CODE] Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 12345678
[ClinicRegistrationData.CLINICNAME] Повне ім'я (LEGALNAME в БД) ПП "Вікісофт"
[Accountflow.order_number] Номер прибуткового касового ордера 1
[Accountflow.timestamp] Дата створення касового ордера 29 Листопада 2012 р
[Accountflow.paid_sum] Сума цифрами 200.00
[Accountflow.patient_shortname] Прізвище, ініціали пацієнта Елагин В.В.
[Invoices.invoice_number_ext] Номер рахунку, разом зі словом "Рах." , будуть відображатися тільки в тому випадку, якщо друкується і чек і ордер Рах. №5
[Accountflow.word_sum] сума, з поля [Accountflow.paid_sum] записана словами двісті гривень 00 коп
[ClinicRegistrationData.CHIEFACCOUNTANT] Імя головного бухгалтера  
[Invoices.doctor_shortname] Прізвище, ініціали лікаря Осташенко П.М.
[ClinicRegistrationData.LICENSE_SERIES] Серія ліцензії  
[ClinicRegistrationData.LICENSE_NUMBER] номер ліцензії  
[Invoices.invoice_number] номер рахунку 1
[Invoices.patient_shortname] Прізвище, ініціали пацієнта, такий ж як и  в [Accountflow.patient_shortname] тільки береться із таблиці Invoices Елагин В.В.
[Invoices.invoice_date] дата створення рахунку 22.10.2012
[Procedures.SHIFR;block=w:tr] Складається із двух частин "Procedures.SHIFR" — код процедури и  "block=w:tr" — вказує, що якщо процедур декілька, то потрібно циклічно побудувати потрібну кількість рядків, для кожного шаблона різне (наприклад block=tr для генерації pdf файла) Символи переноса рядка в вираженні не доступні, але можливі пробіли  
[Procedures.NAMEFORPLAN] імя процедури Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)
[Procedures.PROCCOUNT] кількість використаної одної конкретної процедури 2
[Procedures.PRICEPERUNIT] Ціна за одну конкретну процедуру 50.00
[Procedures.SUMM] загальна сума процедури = кількість * ціна за одну процедуру 100.00
[Procedures.SUMMWITHDISCOUNT] Сума з врахуванням знижки для конкретної процедури 95.00
[Invoices.sumoutdiscount] Загальна сума по рахунку 95.00
[Invoices.discount_amount_percent] Знижка (відображається в формі тільки коли вона не рівна нулю 5,00%
[Invoices.discount_amount] Сума знижки 10.00
[Invoices.sum] До оплати 400.00
[Accountflow.paid_sum] Гроші, які платить пацієнт клініки. Може відрізнятися від поля "разом до сплати " в большую или меньшую сторону, в більшу або меншу сторону, а також може бути рівному нулю (в останньому випадку касовий ордер не надрукується, а друкується тільки рахунок) 300.00
[Accountflow.CARDNUMBER] Номер картки пацієнта 429_2012
[Accountflow.CARDDATE] Дата створення карточки пацієнта 12.06.2012
[Accountflow.INVOICE_BALANCE] Баланс (залишок) по рахунку після всіх про плат по ньому 110.00
[Accountflow.passport_series] Серія паспорта АБ
[Accountflow.passport_number] Номер паспорта 123456
[Accountflow.passport_issuing] Ким видан паспорт Червоногвардійським РО УМВД України в Дніпропетровській області
[Accountflow.passport_date] Дата видачі паспорта 12.03.1997
[Accountflow.patient_address] Адрес пацієнта  
[Accountflow.patient_phone] Телефон пацієнта  
Наступні поля служать для відображення або укриття блоків документа між ключовим словом when і відкриваючої квадратної скобки повинно бути хоча б один пробіл, інакше весь блок не буде відображатися.  
[onload;block=begin;when [var.display_order]=block] службові поля — блоки їх змінювати неможна  
[onload;block=end] службові поля — блоки їх змінювати неможна  
[onload;block=begin; when  [var.display_check]=block] службові поля — блоки їх змінювати неможна  
[onload;block=end] службові поля — блоки їх змінювати неможна