Алгоритм отримання електронного направлення пацієнтом


Міністерство охорони здоровʼя України засвідчує вам свою повагу та звертає вашу увагу на необхідності дотримання порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які надають медичну допомогу. Нагадаємо, що процеси формування та погашення електронних направлень регулюються Порядком направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду, що затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України 28.02.2020 № 586 (надалі – Порядок). Так, порядком передбачається, що в разі створення направлення пацієнта в електронній формі законодавством передбачено обов’язкове внесення запису про направлення до електронної системи охорони здоров’я. При цьому п.10 розділу ІІ Порядку визначає, що після внесення запису про направлення до системи пацієнту повідомляється номер запису про направлення в системі технічними засобами електронних комунікацій. На вимогу пацієнта ініціатор направлення повинен надати йому копію запису про направлення або номер запису про направлення в системі у паперовій або електронній формі.

Отже, наразі алгоритм отримання електронного направлення пацієнтом такий:
— лікар вносить запис про направлення до ЕСОЗ;
— пацієнту приходить смс-повідомлення з номером направлення;
— за бажанням пацієнта лікар може надати копію запису про направлення у паперовій або електронній формі.

Також п.1 розділу ІІІ Порядку визначено алгоритм опрацювання направлення. Так, зокрема для отримання послуги за електронним направленням:
— пацієнт повідомляє номер направлення працівнику медзакладу, який відповідає за реєстрацію звернень пацієнтів або надає запис про направлення в паперовій формі;
— працівник закладу перевіряє статус направлення в ЕСОЗ та повідомляє пацієнту про можливість отримати послугу за програмою медичних гарантій;
— далі працівник закладу узгоджує з пацієнтом вибір лікаря, а також дату та час, коли пацієнт може отримати послуги за направленням.

При цьому зауважимо, що для надання послуг за електронним направленням вимагати в пацієнта паперову копію направлення є недоцільним та суперечить чинним вимогам законодавства. Окрім цього, такі дії є обмеженням прав пацієнтів.

Закликаємо медичних фахівців дотримуватися порядку надання медичної допомоги за е-направленням, не створювати додаткові труднощі для отримання медичної допомоги пацієнтами та не витрачати час колег на виконання недоцільних вимог, які установлюються на рівні закладу.
На сьогодні в електронній системі охорони здоровʼя сформовано понад 400 млн електронних направлень. Це один із найпопулярніших цифрових сервісів в українській системі охорони здоровʼя.