Електронна медична картка пацієнта


 

Електронна медична картка (ЕМК) – це сукупність персональних та медичних даних пацієнта, які вносяться та зберігаються в електронному вигляді в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ).
ЕМК приходить на заміну традиційної медичної картки та має низку переваг над нею. Насамперед, це зручний інструмент для збереження даних про стан здоровʼя пацієнта в захищеному та уніфікованому вигляді та отримання доступу до цих даних інших медичних працівників, якщо їхні послуги потрібні до вирішення медичної проблеми пацієнта.
Завдяки ЕМК у лікаря завжди є під рукою як найактуальніша інформація, так і історія хвороби пацієнта. Це допомагає ухвалювати кращі рішення щодо надання медичної допомоги та якіснішого догляду за пацієнтами.
Крім того, інтерфейси медичних інформаційних систем, які медичні працівники використовують для внесення даних в ЕСОЗ, дозволяють автоматизувати роботу та зменшити час, який витрачається фахівцями на внесення інформації про взаємодію з пацієнтами.
Ще одна перевага ЕМК – це можливість для НСЗУ обробляти дані з медичних записів в картках в знеособленому вигляді і таким чином мати можливість краще розуміти потреби пацієнтів та закладів охорони здоровʼя, прогнозувати потреби в ресурсах та оцінювати ефективність роботи системи.
Картинка 1
ЕМК складається з
— посилання на персональні дані пацієнта (його ID)
— електронних медичних записів про отримані медичні послуги, що формують медичну історію пацієнта
Переваги ЕМК
— доступ до повної медичної історії пацієнта, поданої в зручному уніфікованому вигляді
— завжди актуальна інформація
— дані пацієнта захищені від втрати або витоку, або доступу сторонніх осіб
— сприяє більш ефективній допомозі та догляду за пацієнтами
— автоматизація рутинних задач щодо ведення медичних записів