Хмарна версія (дата стюарти)


В результаті впровадження функціонала роботи зі статусом верифікації пацієнта в ЕСОЗ отримали ряд запитань, згідно яких, хочемо надати роз’яснення.

Статуси верифікацій пацієнта присвоюються на стороні ЕСОЗ з метою забезпечення актуальності даних, виявлення дублювання записів, іншої недостовірної чи неповної інформації по пацієнтові.

Зі стартом функціонала кожен пацієнт фактично отримує статус “Потребує верифікації”.

Це не впливає на роботу лікаря з пацієнтом, не потребує додаткових дій, а вказує на те, що дані пацієнта будуть верифіковані згодом в залежності від його категорії.

З таким пацієнтом лікар може працювати як і раніше (продовжуючи створювати усі типи необхідних медичних записів).

До прикладу, пацієнти для яких причина вказана «Потребують ручної верифікації» підлягають перевірці з боку НСЗУ.

Після проведення такої верифікації пацієнт може отримати статус “Не верифіковано”.

Для пацієнта, який отримав статус «Не верифіковано» існують заборони на створення нових декларацій, рецептів, направлень, медичних записів, допоки дані не будуть оновлені.

Для того, щоб мати можливість надалі створювати медичні записи такому пацієнту, необхідно редагувати ідентифікованого пацієнта та внести актуальні дані.

Якщо в результаті перевірки зауважень немає, пацієнт отримає статус “Верифіковано”.

Вийшла нова версія хмарної версії, у якій з’явився новий тип співробітника — дата-стюарт. Це співробітник НСЗУ, який буде перевіряти правильність внесення даних пацієнтів лікарями до ЕСОЗ. У разі, якщо є сумніви у правильності внесення даних до системи, статус пацієнта зміниться на «Потребує верифікації» або «Не верифікований». Якщо статус пацієнта «Не верифікований»:
— у лікаря не буде можливості створювати нову декларацію, виписувати рецепти, направлення, медичні записи, допоки персональні дані не будуть оновлені.
— при цьому, можна створювати направлення та рецепти у рамках вже існуючого плану лікування.
— можна створювати енкаунтер, діагностичний звіт, процедуру лише за умови, що ці об’єкти створюються в межах раніше створеного направлення.
— без обмежень можна відпускати рецепти за умови, що рецепти вже були виписані.
Якщо пацієнт має статус «Потребує верифікації», у такому випадку ніяких блокувань у роботі з пацієнтом не відбувається.
У нашій МІС це було реалізовано наступним чином: після виконання пошуку пацієнта при вході у медичну картку пацієнта в картці буде відображатись статус «Не верифікований». Інші статуси (Верифікований, Потребує верифікації, На опрацюванні) не виводили в інтерфейс, оскільки з пацієнтами, що мають такі статуси лікар може продовжувати працювати без обмежень.
На останок надаємо перелік правил, за якими пацієнт має пройти повторну верифікацію:
1. Пацієнт зареєстрований з методом автентифікації “Offline”;
2. Пацієнт не досяг 14-річного віку та при його реєстрації обрано тип документу, що посвідчує його особу, “Свідоцтво про народження іноземного зразка”;
3. Пацієнт досяг 14-річного віку та при його реєстрації обрано тип документу, що посвідчує його особу, “Посвідка на постійне проживання в Україні”;
4.Пацієнт досяг 14-річного віку та відмовився від присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) за релігійними переконаннями (активована ознака “no_tax_id”);
5. Пацієнт досяг 14-річного віку, але його номер РНОКПП не проходить валідацію за датою народження та статтю (невірний РНОКПП виданий органами ДФС) або не коректна контрольна сума.