Кваліфікований електронний підпис


Кваліфікований електронний підпис (КЕП) – це вид електронного підпису, що використовується для ідентифікації користувачів та підтверджує їхні дії в електронній системі охорони здоровʼя. Електронний підпис має юридичну силу та відповідність власноручному підпису лікаря чи фармацевта.

Кому і для чого потрібен КЕП для роботи в ЕСОЗ?
— Керівникам медичних закладів для реєстрації закладу в ЕСОЗ;
— Уповноваженим особам для внесення декларацій в ЕСОЗ;
— Лікарям первинної медичної допомоги для створення електронних рецептів, підписання декларацій, відправки даних за епізодом, роботи з електронними направленнями та інших взаємодій в ЕСОЗ;
— Лікарям спеціалізованої медичної допомоги для роботи з електронними направленнями, консультаційними або діагностичними висновками, формування виписки пацієнта зі стаціонару, виписки електронних рецептів та інших взаємодій з ЕСОЗ;
— Керівникам аптечних закладів для реєстрації в ЕСОЗ, укладенні договорів з НСЗУ для участі в програмі реімбурсації;
— Уповноваженим особам в аптеках, які будуть здійснювати реєстрацію;
— Фармацевтам для роботи з електронними рецептами.

Чи є обовʼязковим для роботи з ЕСОЗ використання КЕП на захищеному носії?

На разі Урядом ухвалено рішення про продовження на період дії воєнного стану та протягом 6 місяців з дня його припинення чи скасування можливості використання електронних підписів та печаток, що базуються на сертифікатах відкритого ключа, виданих кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг без відомостей про те, що особистий ключ зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису чи печатки.
Тобто обовʼязкове використання КЕП на захищених носіях тимчасово відтерміновано. Рекомендуємо не відтягувати вирішення цього питання та завчасно подбати про забезпечення користувачів системи кваліфікованим електронним підписом на захищеному носії.