Оголошення про укладення договорів про реімбурсацію на 2023 рік


Відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» та пункту 5 Порядку укладення, зміни та припинення договору про реімбурсацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року №136, Національна служба здоров’я України (далі – НСЗУ) оголошує про укладення договорів про реімбурсацію (далі – договір) на умовах, викладених нижче.

Особливості повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів встановлені Порядком реімбурсації лікарських засобів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року № 854.

Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах (далі – заявник), повинен:
— зареєструватися в електронній системі охорони здоров’я та забезпечити реєстрацію в ній його уповноважених осіб, які будуть залучені до виконання договору, відповідно до вимог законодавства, та забезпечити отримання ними кваліфікованого електронного підпису відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”;
— забезпечити наявність комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення, необхідного для роботи через систему, з підключенням до мережі Інтернет у кожній аптеці та аптечному пункті, де здійснюватиметься відпуск лікарських засобів за договором.

Строк дії договору про реімбурсацію, який укладається відповідно до цього оголошення
— дата початку строку дії договору для договорів, заяви про укладення яких були подані до 01 січня 2023 року, – 01.01.2023 до 31.12.2023, або інша дата закінчення строку дії договору в межах 2023 року;
— дата початку строку дії договорів, заяви про укладення яких були подані після 01 січня 2023 року, – не раніше дати подання пропозиції, до 31.12.2023, або інша дата закінчення строку дії договору в межах 2023 року.

Спосіб подання заяв про укладення договору
Заявник подає до НСЗУ заяву шляхом заповнення відповідних полів через автоматизоване робоче місце в електронній медичній інформаційній системі, у якій він зареєстрований.

Під час заповнення заяви необхідно зазначити таку інформацію:
— прізвище, ім’я та по батькові підписанта договору зі сторони заявника та документ, на підставі якого діє такий підписант;
— строк дії договору;
— банківські реквізити (за стандартизованим міжнародним форматом номера рахунку IBAN);
— групи станів (нозологій), згідно з якими аптечний заклад буде здійснювати відпуск лікарських засобів (на вибір):
— серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання, цукровий діабет 2 типу та хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів;
— нецукровий діабет;
— інсуліни людські (картриджі та шприц-ручки з доплатою);
— інсуліни аналоги (з доплатою);
— інсуліни людські (флакони безоплатно);
— інсуліни людські (картриджі та шприц-ручки безоплатно);
— інсуліни аналоги (безоплатно);
— розлади психіки та поведінки;
— епілепсія;
— лікарські засоби для забезпечення лікування осіб у посттрансплантаційному періоді;
— хвороба Паркінсона.
— опіоїдні анальгетики;
— опіоїдні анальгетики для лікування РПП;
— медичні вироби для визначення рівня глюкози в крові.

ВАЖЛИВО
Після підписання договору аптечному закладу необхідно відмітити в системі аптеки та аптечні пункти, у яких буде здійснюватися відпуск лікарських засобів за договором відповідно до груп станів (нозологій).
Помилка у банківських реквізитах може призвести до необхідності проходження повторної процедури укладення договору. Відповідальність за правильність банківських реквізитів, які автоматично будуть відображені у проєкті договору, несе заявник.

Строк подання заяв про укладення договору
Для отримання відшкодування вартості лікарських засобів з 01 січня 2023 року суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, незалежно від форми власності та підпорядкування, повинні подати заяви про укладення договору до Національної служби здоров’я України.
Початок прийому заяв про укладення договору про реімбурсацію, які діють у 2023 році, розпочинається о 09:00 19 грудня 2022 року.
Заяви про укладення договору про реімбурсацію подаються до 30 листопада 2023 року включно.

Аптечний заклад, який бажає надати додаткову інформацію до НСЗУ, може прикріпити відповідні файли у додатках до заяви.