«Імуносупресанти» — запуск програми реімбурсації 01.02.2023 року


 

Відповідно до частини п’ятої статті 4 Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році, що додається.

2. Установити, що Порядок, затверджений цією постановою, застосовується з 1 січня 2023 року.

3. Міністерству охорони здоров’я протягом п’яти днів з дати набрання чинності цією постановою подати Національній службі здоров’я перелік:

підприємств державної та/або комунальної форми власності, які виконують функції експертного та регіонального центрів неонатального скринінгу, а також перелік адміністративно-територіальних одиниць, визначених для кожного із зазначених закладів охорони здоров’я для надання відповідних медичних послуг;

баз стажування лікарів-інтернів.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям (відповідним військовим адміністраціям):

1) забезпечити розподіл централізовано закуплених лікарських засобів та медичних виробів згідно з обсягами відповідних медичних послуг, що підлягають оплаті за програмою медичних гарантій у 2023 році, між усіма надавачами медичних послуг, які уклали договір з Національною службою здоров’я відповідно до вимог Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення здійснення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 298 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 22, ст. 917; 2022 р., № 18, ст. 966);

2) подати протягом п’яти робочих днів з дати набрання чинності цією постановою Національній службі здоров’я:

перелік закладів охорони здоров’я, що визначені як готові до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях;

інформацію про:

— заклад охорони здоров’я в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, визначений для надання медичних послуг з діагностики та лікування дорослих і дітей із туберкульозом в амбулаторних та стаціонарних умовах;

— заклади охорони здоров’я комунальної форми власності, визначені для надання медичних послуг за пакетом медичних послуг “Секційне дослідження”, визначеним главою 37 розділу ІІ Порядку, затвердженого цією постановою;

— заклад охорони здоров’я, визначений в регіоні як перинатальний центр ІІІ рівня;

3) подавати щомісяця до першого числа Національній службі здоров’я перелік лікарів-інтернів, фінансування підготовки в інтернатурі яких здійснюється за кошти державного бюджету, за кожним надавачем медичних послуг.

Джерело