Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. № 1268


ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. № 1268

1. У Порядку організації надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. Реабілітаційна допомога може надаватися із застосуванням телереабілітації шляхом телеконсультування (телевідеоконсультування) разом з обстеженням, телереабілітаційних зборів мультидисциплінарної реабілітаційної команди, телеметрії, моніторингу показників здоров’я людини, контролю виконання індивідуального реабілітаційного плану чи дотримання рекомендацій фахівців з реабілітації та освіти пацієнта, дистанційної супервізії та в інших формах, що не суперечать законодавству (у разі технічної можливості).

Рішення про надання реабілітаційної допомоги із застосуванням методів та засобів телемедицини приймає фахівець з реабілітації.”;

2) доповнити Порядок пунктом 7-1 такого змісту:

“7-1. Надавачі реабілітаційної допомоги, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що передбачає право здійснення реабілітації у сфері охорони здоров’я, здійснюють інформування пацієнтів про доступні реабілітаційні послуги та умови їх отримання шляхом розміщення таких відомостей у доступному для пацієнтів місці, на веб-сайтах (веб-сторінках) (за наявності), а також шляхом індивідуального консультування пацієнтів.”;

3) абзац четвертий пункту 31 після слова “інвентарю” доповнити словами “, засобів телемедицини”.

2. У Типовому положенні про реабілітаційне відділення, підрозділ, затвердженому зазначеною постановою:

1) підпункт 3 пункту 2 після слова “технологій” доповнити словами “, зокрема телереабілітаційних для”;

2) підпункт 6 пункту 12 після слова “матеріально-технічних” доповнити словами “та програмних”.

3. Абзац п’ятий пункту 11 Типового положення про мультидисциплінарну реабілітаційну команду, затвердженого зазначеною постановою, після слів “допоміжними засобами реабілітації” доповнити словами “, засобами телемедицини”.

Джерело: МОЗ України