Щодо створення ЕМЗ про вакцинацію молодшими спеціалістами з медичною освітою


Міністерство охорони здоров’я України задля забезпечення ефективного інформування медичних фахівців про функціональні можливості системи охорони здоровʼя повідомляє про наступне.

З метою оптимізації роботи медичних працівників у закладах охорони здоров’я в електронній системі охорони здоровʼя забезпечується можливість внесення електронних медичних записів про імунізацію молодшими  спеціалістами з медичною освітою.

Зауважимо, що нормативно-правовим актом, що регулює питання формування Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів (далі — Реєстр), перелік відомостей, що вносяться, та права доступу до них, є Порядок ведення

Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я,  затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28.02.2020 No 587 (далі — Порядок).

Окрім іншого, змінами до Порядку від 26.01.2022 No 164 було доповнено визначення «молодший спеціаліст з  медичною освітою», а пунктом 19 Порядку визначено, що записи, що вносяться до Реєстру, підписуються кваліфікованим електронним підписом в тому числі і молодшими спеціалістами з медичною освітою, які вносять ці записи до Реєстру.

Відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 78. «Охорона здоров’я», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 No 117, серед завдань та обов’язків
фахівців, які займають посади:

— сестра медична загальної практики — сімейної медицини,
— сестра медична поліклініки,
— сестра медична дитячої поліклініки
— визначено «проведення профілактичних щеплень».

Фахівці, які займають згадані посади охоплені визначення «молодший спеціаліст з медичною посадою».

Разом із цим, за результатами моніторингу медичних записів у Реєстрі виявлено тенденцію до стійкого зростання записів медсестрами та медбратами.
При цьому відсоток медичних записів (переважно процедур, взаємодій, серед яких зокрема й записи про імунізацію), внесених до ЕСОЗ молодшими спеціалістами з медичною освітою, складає лише близько 3,8% від загальної кількості медичних записів такого типу, внесених протягом 2022-2023 років. Так з моменту появи такої технічної можливості протягом 2022-2023 лише 4% медичних сестер та братів вносять електронні медичні записи до ЕСОЗ.

Найбільша кількість записів за період з червня 2022 року по 06 березня 2023 року була внесена у Львівській області, Франківській області та м. Києві. Разом з тим, закладами охорони здоровʼя Волинської, Закарпатської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернівецької областей не ідентифіковано жодного запису, внесену молодшими медичними спеціалістами. З метою оптимізації роботи медичних працівників у закладах охорони здоров’я просимо вас посприяти в інформуванні медичних закладів та за потреби провести додаткові роз’яснювальні та навчальні роботи щодо можливості активного внесення медичних записів про вакцинацію в ЕСОЗ молодшими спеціалістами з медичною освітою.

Це дозволить зменшити адміністративне навантаження на лікарів, оптимізувати внутрішні процеси у медичному закладі, розподіляти ресурси та повноцінно використовувати цифрові можливості електронної системи охорони здоровʼя для більш ефективного лікування пацієнтів.