Роз’яснення щодо надання медичних послуг пацієнтам з розладами психіки та поведінки на первинному рівні медичної допомоги та правил ведення електронних медичних записів


Національна служба здоров’я України (далі – НСЗУ) надає роз’яснення щодо надання медичних послуг пацієнтам з розладами психіки та поведінки на первинному рівні медичної допомоги та правил ведення електронних медичних записів (далі – ЕМЗ) в електронній системі охорони здоров’я (далі – ЕСОЗ).
Наголошуємо, що відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про психіатричну допомогу» (далі — Закон) передбачено, що медичні працівники, інші фахівці, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, та особи, яким у зв’язку з навчанням або виконанням професійних, службових, громадських чи інших обов’язків стало відомо про наявність у особи психічного розладу, про факти звернення за психіатричною допомогою та
лікування у закладі з надання психіатричної допомоги чи про перебування у закладі соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або спеціальному навчальному закладі, а також інші відомості про стан  психічного здоров’я особи, її приватне життя, не можуть розголошувати ці відомості, крім випадків, передбачених частинами третьою, четвертою та п’ятою цієї статті.
Згідно з абзацом 7 частини першої статті 5 Закону держава гарантує захист прав, свобод і законних інтересів осіб, які страждають на психічні розлади. Згідно з абзацом 3 статті 27 розділу 3 Закону виключно компетенцією лікаря-психіатра або комісії лікарів-психіатрів є встановлення діагнозу психічного розладу. Зауважимо, що лікар-психіатр встановлює діагноз пацієнту/пацієнтці відповідно до галузевих стандартів за НК 025:2021. Лікар ПМД вказує в електронній системі код діагнозу згідно з ICPC-2E, використовуючи таблицю співставлення діагнозів (табл.1).
Повідомляємо, що в ЕСОЗ реалізовано функціонал, за яким лікар ПМД обов’язково має посилатися на запис про діагноз класу 5 «Розлади психіки та поведінки» (далі по тексту — діагноз РПП), який попередньо був встановлений відповідним лікарем-спеціалістом (лікарем-психіатром або лікарем-психіатром дитячим, лікарем-психіатром дитячим дільничним, лікарем-психіатром дільничним, лікарем-психіатром підлітковим, лікарем-психіатром підлітковим дільничним, лікарем-наркологом, лікарем-наркологом дільничним), як на
підтвердження правомірності свого обліку.
Щодо внесення в ЕСОЗ інформації про пацієнта/пацієнтку з розладами психічного здоров’я:
1. Звернення вперше пацієнта/пацієнтки з наявними скаргами, що вказують на порушення його/її психічного здоров’я (без встановленого діагнозу класу 5 «Розлади психіки та поведінки»):
— створити епізод медичної допомоги та взаємодію згідно стандартних правил ведення ЕМЗ такого типу;
— у взаємодії вказати щонайменше один з кодів причини звернення пацієнта/пацієнтки згідно з ICPC-2-E , а саме коди симптомів, скарг, коди діагностичних послуг, лікування, або отримання результатів аналізів (коди Р1-Р69);
— в якості діагнозу також зазначити відповідний код P1-P29 за ICPC-2-E та видати направлення пацієнту/пацієнтці на консультацію до відповідного лікаря-спеціаліста.
2. Повторне звернення пацієнта/пацієнтки після консультації з лікарем-спеціалістом або первинне звернення при наявності попередньо встановленого діагнозу класу 5 «Розлади психіки та поведінки»:
— створити епізод медичної допомоги, якщо пацієнт з наявним діагнозом звернувся вперше або відкрити нову взаємодію у наявному в ЕСОЗ епізоді медичної допомоги;
— у взаємодії, вказати код причини звернення пацієнта/пацієнтки згідно з ICPC-2-E, а саме коди симптомів, скарг або коди діагностичних послуг, лікування, або отримання результатів аналізів (коди Р1-Р69);
— вказати код діагнозу згідно з ICPC-2-E, використовуючи таблицю співставлення діагнозів (табл.1) при цьому, якщо вказується діагноз з кодом P70-P76, P78-Р99, то необхідно обов’язково послатися на запис про діагноз РПП встановлений відповідним лікарем-спеціалістом.
Детальніше, про те, в якому саме полі має бути посилання в інтерфейсі вашої МІС, ви можете дізнатися у оператора своєї МІС.
Для того, щоб знайти в системі запис про встановлений діагноз РПП лікар ПМД повинен попередньо:
— отримати від пацієнта письмовий дозвіл на доступ до медичних записів, що містять чутливу інформацію;
— створити та погодити в ЕСОЗ дозвіл на доступ до відповідної групи чутливих даних (група “Чутливі дані, розлади психіки та поведінки”).
Звертаємо увагу, що правила внесення інформації є обов’язковими з 01 травня 2023 року.

Ознайомитися з документом можна тут.