Рецепти та медичні записи про їх погашення в Реєстрі повинні додатково містити таку інформацію:


1. Записи про рецепти: дата початку курсу лікування за рецептом; дата закінчення курсу лікування за рецептом; лікарський засіб, на який виписується рецепт із зазначенням форми випуску і дозування; кількість лікарського засобу, на яку виписується рецепт; джерело оплати за лікарський засіб (реімбурсація за програмою медичних гарантій, кошти пацієнта або інші джерела, визначені законодавством); посилання на взаємодію, в рамках якої було зроблено призначення лікарського засобу (за наявності); посилання на взаємодію, в рамках якої виписується електронний рецепт; рекомендації щодо застосування лікарського засобу (в тому числі сигнатура, додаткові інструкції, термін застосування тощо);

 

2. Медичні записи про погашення рецептів: посилання на запис у Реєстрі про рецепт, реєстрація відпуску за яким здійснюється; дата реєстрації відпуску; посилання на запис у Реєстрі медичних працівників про уповноважену особу аптечного закладу, яка внесла запис до Реєстру; джерело фінансування (реімбурсація за програмою медичних гарантій, кошти пацієнта або інші джерела, визначені законодавством); інформація щодо лікарського засобу, який було відпущено (лікарський засіб із зазначенням форми випуску і дозування, його кількість). Для виписки е-рецепта безпосередньо в інтерфейсі медичної інформаційної системи лікарю необхідно: Здійснити пошук пацієнта у центральній базі даних. Якщо пацієнт не зареєстрований у системі – зареєструвати пацієнта. Сформувати новий візит та внести дані про візит пацієнта до його медичної картки. Внести інформацію про призначення, обравши міжнародну непатентовану назву препарату, форму випуску, дозування, кількість препарату, джерело фінансування, тривалість лікування та спосіб вживання лікарського препарату. Роздрукувати інформаційну памʼятку та видати її пацієнту.

 

Завершення перехідного періоду

Важливо! Протягом перехідного періоду усі заклади охорони здоров’я мають підготуватися та забезпечити технічну можливість відпуску антибактеріальних препаратів за електронним рецептом. Для цього потрібно:

— обрати медичну інформаційну систему (МІС) та укласти з нею договір;
— забезпечити працівників кваліфікованим електронним підписом (бажано на захищеному носії);
— через інтерфейс МІС керівник закладу має зареєструвати себе та заклад в ЕСОЗ, а також його підрозділи та фармацевтичних працівників.

Термін завершення перехідного періоду та обов’язкового переходу на е-рецепт на антибіотики буде визначений після його запуску (з урахуванням ситуації в країні та готовності закладів).

Починаючи з серпня 2022 року, пацієнти зможуть отримати електронний рецепт на антибактеріальні препарати (антибіотики) у медичних закладах, що підключені до електронної системи охорони здоровʼя.

 

Додаткова інформація:

Перехід на відпуск рецептурних лікарських засобів за електронним рецептом

Електронний рецепт на антибіотики (загальна комрамка)

Кваліфікований електронний підпис

Рекомендації до мінімального технічного обладнання

Основні переваги електронного рецепта